ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Nabór do komisji konkursowych

Informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 roku.