ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Nabór do komisji konkursowych

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji, która będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Nabór dotyczy opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w obszarach: 

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Szczegóły konkursu

 

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności