ScrollTop-ico
Komunikaty

Nabór do komisji konkursowych

Informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w konkursach na powierzenie realizacji w 2022 roku zadań publicznych.