ScrollTop-ico

Nabór do żłobka

W poniedziałek, 4 grudnia, rusza nabór do miejskiego żłobka, który planowo rozpocznie opiekę nad dziećmi 1 lutego 2018 roku. Placówka powstaje przy Zespole Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny.

Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług żłobka, powinni złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Miejskiego Żłobka.

Wnioski należy składać w terminie od 4 do 15 grudnia br. w tymczasowej siedzibie:

Zespół Szkół nr 3
ul. Orzepowicka 15a
pok. 31 (parter)
44-2017 Rybnik
tel.32 422 70 81, wew.45.

Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji do pobrania na stronie www.zlobek.miastorybnik.pl 

Regulamin jest zgodny z obowiązującą uchwałą Rady Miasta oraz założeniami projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi nie będzie możliwości parkowania w okolicy Zespołu Szkół nr 3. Prosimy o pozostawienie samochodów poza obszarem sąsiadującym z ZS3 i placem budowy nowego żłobka. 


W miejskim żłobku znajdzie się miejsce dla 96 maluchów. Lokalizacja inwestycji wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z większości dzielnic miasta. W placówce zatrudnionych będzie około 20 osób - opiekunowie, pielęgniarki, dyrektor, pracownicy obsługi, kuchni i - co szczególnie istotne - również logopeda. Do budowy żłobka Rybnik pozyskał ponad 1 mln złotych dofinansowania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miastu udało się również zdobyć przeszło 1,5 mln unijnej dotacji na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie placówki po jej uruchomieniu. Koszt budowy żłobka wraz zagospodarowaniem terenu wokół to 9,3 mln zł.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności