ScrollTop-ico
Komunikaty

Nabór na rachmistrzów spisowych

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty można składać od 1 do 9 lutego br.

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Szczegóły naboru wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępnij:


Wszystkie aktualności