ScrollTop-ico

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z programów 500+ i 300+, świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021
  • świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
  • świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)

można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych mieszczącej się przy ulicy Raciborskiej 20.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

Udostępnij:


Wszystkie aktualności