ScrollTop-ico
SmogEkologia

O gazyfikacji miasta

Trwają starania o rozbudowę sieci gazowej w mieście. Rozwój infrastruktury uwarunkowany jest w znacznej mierze stopniem zainteresowania mieszkańców. Swoją opinię w tej sprawie rybniczanie wyrażają podczas spotkań organizowanych w dzielnicach.

Spotkania dla mieszkańców rybnickich dzielnic w sprawie możliwości przyłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej to jeden z elementów podejmowanych przez Miasto działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Rybniku. Uczestniczą w nich przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Urzędu Miasta Rybnika oraz radni.

Spotkania zorganizowano w tych dzielnicach, w których rozwój sieci gazowej jest możliwy, tj. w Kamieniu, Orzepowicach, Gotartowicach, Kłokocinie, Ochojcu, Grabowni, Golejowie, Popielowie, Boguszowicach Starych, Niewiadomiu. 

W trakcie spotkań, o których informowaliśmy m.in. na www.rybnik.eu pracownicy PSG rozdali uczestnikom ankiety dotyczące rozbudowy sieci gazowej. Na 3670 przekazanych ankiet mieszkańcy wypełnili 630. Chęć podłączenia do sieci gazowej wyraziły 494 gospodarstwa.

Największe zainteresowanie prezentowali mieszkańcy Ochojca, Grabowni i Golejowa (łącznie 271 ankiet z deklaracją chęci podłączenia do sieci gazowej). Dla tych dzielnic opracowana jest już koncepcja gazyfikacji, obejmująca także przyłączenie obiektów miejskich: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (dzielnica Ochojec) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (dzielnica Golejów), o co zabiegało Miasto.

Teraz mieszkańcy tego rejonu Rybnika zdecydowani na przyłączenie swojego budynku do sieci gazowej powinni wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Informacje na temat tego, jak taki dokument wypełnić, można uzyskać na organizowanych w dzielnicach spotkaniach dodatkowych, o których mieszkańcy dzielnic są informowani na bieżąco. Spotkania adresowane są także do tych osób, które nie złożyły ankiet - będą mogły dowiedzieć się, czy ich domy zostały ujęte w koncepcji gazyfikacji.

Wszelkie informacje w sprawie gazyfikacji oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków można uzyskać przede wszystkim w PSG w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39.

W działania na rzecz rozbudowy sieci gazowej aktywnie włączają się rybniccy radni, którzy przekonywali mieszkańców do zalet korzystania z paliwa gazowego.

Rozbudowa sieci gazowej to w moim przekonaniu jeden z priorytetów rozwoju miasta. W praktyce pozwoli to mieszkańcom na zmianę źródła ogrzewania, a co tym idzie - na ekologiczne wytwarzanie ciepła na potrzeby własnych gospodarstw. Dla Rybnika, który tak mocno dotknięty jest problemem smogu, to szansa na poprawę jakości życia mieszkańców. Dziękuję całej radzie dzielnicy Ochojec za zaangażowanie w rozmowy z mieszkańcami i zbieranie ankiet dotyczących gazyfikacji. To społeczne zaangażowanie zaprocentuje w przyszłości - wskazuje Krzysztof Szafraniec, Radny Miasta Rybnika i Przewodniczący Rady Dzielnicy Ochojec.

To bardzo ważne, aby rozmawiać z mieszkańcami i przekonywać ich do dobrych rozwiązań. Tak właśnie postrzegam rolę radnego - bycie w stałym kontakcie z mieszkańcami i informowanie ich o tym, co w mieście się dzieje lub może się wydarzyć. Rozwój sieci gazowej to szansa nie tylko dla mieszkańców Grabowni i Golejowa, ale całego miasta. Stąd też bardzo się cieszę, że pozytywny oddźwięk na możliwość przyłączania do sieci gazowej to m.in. efekt dialogu między mieszkańcami i przedstawicielami miejscowych rad dzielnic - dodaje Ginter Zaik, Radny Miasta Rybnika.

Z zebranych ankiet wynika, że zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej są też mieszkańcy Kamienia (97 ankiet na "tak"), Orzepowic i Kłokocina (odpowiednio 59 i 36 ankiet).

Z przekazanych przez PSG danych wynika, że koncepcja gazyfikacji dla Kłokocina jest na ukończeniu. Dla Kamienia Polska Spółka Gazownictwa będzie przygotowywać koncepcję w roku 2018.

Warto też zaznaczyć, że istotny dla rozwoju infrastruktury gazowej w Rybniku i decyzji PSG w tym zakresie jest fakt podłączania do sieci budynków znajdujących się w zasobach miejskich. Tak np. dzieje się w części dzielnicy Zebrzydowice, w której rozbudowa sieci gazowej jest możliwa dzięki przyłączeniu do sieci budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12. Podobna sytuacja występuje w dzielnicach: Wielopole (podłączenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1) i Gotartowice (podłączenie budynku Szkoły Podstawowej nr 20). 

Dzielnice, w których istnieją budynki należące do miasta, staramy się podłączać do sieci gazowej czy ciepłowniczej, po to, by dać impuls do rozwoju tych mediów w danym obszarze. Zdaję sobie sprawę, że proces przyłączenia budynku do sieci gazowej nie jest prosty. Nawet tam, gdzie jest odpowiednia infrastruktura, procedury trwają, o czym sam się przekonałem, realizując niedawno zakończoną inwestycję w swoim domu. Jestem jednak przekonany, że warto podjąć wysiłek. Efekty w zakresie poprawy jakości powietrza będziemy osiągać sukcesywnie, z każdym kolejnym budynkiem podłączonym do ekologicznego źródła ogrzewania - podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Poprzez podłączenie swojego domu do sieci gazowej, prezydent Rybnika chce mobilizować do podobnych działań mieszkańców Rybnika:

Wiem, że mieszkańcy dzielnicy, w której mieszkam, są zainteresowani przyłączaniem swoich domów do sieci gazowej, ale obawiają się zbyt wysokich kosztów. Staram się namawiać ich do tego, zaczynając m.in. od swoich sąsiadów. Jednego już przekonałem, liczę, że kolejne osoby dają się namówić. Jestem skłonny po zakończeniu sezonu grzewczego udostępnić swoje rachunki, by pokazać, że przy odpowiednim przygotowaniu i gospodarowaniu ciepłem, opłaty za paliwo gazowe nie będą się wiele różnić od tych ponoszonych za nieekologiczne ogrzewanie - wyjaśnia prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Prezydent Rybnika dodaje, że aby zniwelować różnicę w kosztach, należy poddać budynek termomodernizacji. Dzięki temu działaniu zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym spadną koszty. Warto również zaznaczyć, że instalacja gazowa pozwala na regulowanie temperatury, co jest bardzo trudne w domach ogrzewanych przez stare piece węglowe.

Aby pomóc mieszkańcom przy zmianie źródła ciepła na ekologiczne Miasto oferuje dotacje do ekoinwestycji - wnioski na 2018 rok przyjmowane będą od 2 stycznia 2018 roku (więcej TUTAJ). W ramach walki z niską emisją Miasto organizuje też dla mieszkańców inne spotkania, dotyczące m.in. regulaminu dotacji do ekoinwestycji czy rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności