Komunikaty

Otwarte konkursy ofert - OPS

Na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej opublikowane zostały informacji o otwartych konkursach ofert w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Konkursy dotyczą realizacji następujących zadań:

  • Wykonywanie usług opiekuńczych (podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych) oraz usług sąsiedzkich w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” pn.: Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich,
  • Prowadzenie Klubu Senior + w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17,
  • Zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika,
  • Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika.

Szczegóły konkursów na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej

Udostępnij:


Wszystkie aktualności