ScrollTop-ico

Pasy i kontrapasy czyli rowerem po Rybniku

Dobiegają końca prace związane z budową pasów rowerowych w centrum miasta. Powstały one na ul. 3 Maja, Bolesława Chrobrego, Piłsudskiego, Placu Armii Krajowej i Placu Mikołaja Kopernika.

Wytyczanie nowych pasów rowerowych w centrum miasta polega na częściowej wymianie nawierzchni asfaltowej oraz nowym oznakowaniu pionowym i poziomym. Prace asfaltowe wykonują Rybnickie Służby Komunalne.

Nowe rozwiązania dla rowerzystów wprowadzają zmienioną organizację ruchu na ulicy 3 Maja, gdzie ruch samochodów zostanie upłynniony przy skręcie w prawo w ulicę Piłsudskiego poprzez zniesienie pierwszeństwa dla samochodów jadących z pl. Armii Krajowej. Docelowo kierowcy będą mieli możliwość płynnej zmiany pasa ruchu w ciągu ulicy Piłsudskiego. Z kolei w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego powstał rowerowy kontrapas, czyli wydzielona dla rowerzystów część jezdni ulicy jednokierunkowej, po której mogą się oni poruszać „pod prąd”.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu było konieczne, aby dać rowerzystom możliwość płynnego i bezpiecznego poruszania się po mieście – mówi rybnicki oficer rowerowy Jan Fiałkowski. Wcześniej osoby poruszające się rowerem musiały korzystać nie do końca legalnie z chodników, przeszkadzając pieszym i stwarzając niebezpieczeństwo szczególnie w miejscach o słabej widoczności. Od przyszłego roku jazda rowerem we wszystkich kierunkach powinna być logiczna i przejrzysta, stanowiąc równocześnie realną i wygodną alternatywę w codziennym poruszaniu się po zatłoczonym centrum naszego miasta – dodaje.

Przyjazne rowerzystom zmiany to efekt realizacji założeń przyjętego przez Radę Miasta Rybnika Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, zakładającego między innymi zwiększenie dostępności ruchu rowerowego w śródmieściu. Podczas prowadzonych szeroko konsultacji społecznych planu, mieszkańcy jasno wskazywali na brak infrastruktury rowerowej szczególnie na zatłoczonych ulicach w centrum miasta. Miasto postanowiło więc wyjść temu naprzeciw i umożliwiając mieszkańcom poruszanie się rowerem w bezpieczny sposób po dedykowanej infrastrukturze rowerowej.

Jak wskazują sami mieszkańcy, uciążliwości społeczne i ekologiczne powodowane przez niezrównoważony rozrost transportu samochodowego są najbardziej dotkliwymi czynnikami obniżającymi jakość życia w mieście.

W Rybniku wciąż rośnie liczba rejestrowanych pojazdów, mamy ich ponad 100 tysięcy, co przy liczbie prawie 140 tysięcy mieszkańców pokazuje skalę zmotoryzowanych w naszym mieście, tak dużej i większej liczby samochodów centrum naszego miasta nie jest w stanie fizycznie pomieścić – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dlatego Miasto podejmuje wysiłek promowania zrównoważonego transportu. Z jednej strony rozwijamy sieć dróg rowerowych, pracujemy nad poprawą i dostępnością komunikacji publicznej, a z drugiej strony porządkujemy kwestię parkowania w centrum budując parking wielopoziomowy, remontujemy drogi dojazdowe do miasta, podejmujemy wysiłek budując drogę Racibórz-Pszczyna, która jest drogą ekspresową i pozwoli miastu na szybkie połączenie ruchu tranzytowego z autostradą, przy jednoczesnym omijaniu centrum miasta – mówi.

Wprowadzane w centrum miasta zmiany będą wymagały od rybniczan – zarówno  rowerzystów jak i kierowców - zmiany nawyków i przyzwyczajeń. Z czasem jednak zarówno jedni jak i drudzy z pewnością dostrzegą i docenią zalety nowych rozwiązań. Co istotne, zmiany na śródmiejskich drogach wprowadzane są jesienią, kiedy ruch rowerowy jest mniejszy, po to by wszystkim dać czas na oswojenie z nową organizacją ruchu.

Mam nadzieję, że zmiany w centrum przyczynią się do zwiększenia dostępności ulic dla rowerzystów,  zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów a pośrednio uspokoją ruch samochodowy – przekonuje prezydent Kuczera. Jeżeli nie stworzymy  infrastruktury, to ilość rowerzystów nie będzie rosła, bo trudno zachęcać mieszkańców  do korzystania z roweru, jeżeli nie mają po czym jeździć – dodaje.


Warto dodać, że rybnickie rozwiązania inspirowane są przykładami innych miast np. Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Lublina, Gdyni, Poznania czy Łodzi. To miasta, w których choć ruch jest o wiele większy, z powodzeniem udało się wprowadzić rowerzystów do centów miast  jako pełnoprawnych użytkowników dróg.

 

Plan realizacji infrastruktury rowerowej w centrum Rybnika w latach 2017/2018:

 

Podstawowe zasady bezpiecznego współistnienia na drogach rowerzystów, kierowców i pieszych:

Warto dodać, że Miasto stara się o dofinansowanie projektu obejmującego poprawę jakości infrastruktury istniejących centrów przesiadkowych oraz infrastruktury dedykowanej ruchowi rowerowemu.  => zobacz szczegóły

Więcej informacji na temat planu mobilności:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności