ScrollTop-ico
Smog

Podatkowa ulga za ekoogrzewanie

Przypominamy, że od 2020 r. ogrzewane w sposób ekologiczny domy jednorodzinne w Rybniku nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej będą przez 2 lata zwolnione z podatku od nieruchomości.

Zainteresowanie mieszkańców jest spore - do dziś wniosek o eko-ulgę złożyło już 425 osób. Codziennie wpływają nowe wnioski.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednorodzinnych budynków mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie to kolejny elementem walki z zanieczyszczeniem powietrza. Uchwałę w tej sprawie rybniccy radni przyjęli w marcu br.
 

Dla kogo ekoulga?

Z nowego rozwiązania od przyszłego roku będą mogli skorzystać właściciele domów ogrzewanych energią elektryczną, gazem czy olejem opałowym, a także budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej lub korzystających z pomp ciepła. Z ulg wyłączone będą wszystkie kotły zasilane paliwami stałymi.

Zwolnienie dotyczy trzech grup mieszkańców:

 • którzy, 13 kwietnia 2019 roku, w dniu wejścia uchwały w życie ogrzewają swój dom w sposób ekologiczny (przewidziany w uchwale);
 • którzy wymienią źródło ciepła na jedno ze wskazanych w uchwale,
 • którzy w czasie obowiązywania uchwały zakończą budowę domu jednorodzinnego
  i zainstalują w nim ekologiczne źródło ciepła (przewidziane w uchwale).

Podatnicy, którzy na dzień wejścia w życie uchwały (13 kwietnia 2019 roku) posiadali ekologiczne źródło ciepła, chcący skorzystać z prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości powinni złożyć do 30 października 2019 r:

 • oświadczenie, jakiego rodzaju ekologiczne źródło ciepła stosowane jest w budynku mieszkalnym i o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z podatku
  od nieruchomości (druk pod linkiem na końcu tekstu).
 • dokument potwierdzający jakiego rodzaju źródło ciepła zostało zainstalowane
  w budynku.
 • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych:   druk

Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia, a którzy:

--wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne (przewidziane w uchwale) dokonali w 2019 roku po wejściu w życie uchwały lub dokonają do końca 2019 roku lub zakończą budowę budynku mieszkalnego przed końcem 2019 roku zobowiązani są złożyć do 5 stycznia 2020 roku:

 • oświadczenie, o dokonaniu wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła w budynku mieszkalnym lub o zastosowanym ekologicznym źródle ciepła
   i o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • dokument potwierdzający jakiego rodzaju źródło ciepła zostało zainstalowane
  w budynku.

--wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne (przewidziane w uchwale) dokonają po 1 stycznia 2020 roku lub zakończą budowę budynku mieszkalnego po 1 stycznia 2020 roku zobowiązani są złożyć do 5 stycznia następującego po roku,w którym dokonano wymiany źródła ciepła bądź zakończono budowę budynku mieszkalnego:

 • oświadczenie o dokonaniu wymiany źródła ciepła lub o zastosowaniu ekologicznego źródła ciepła i o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • dokument potwierdzający jakiego rodzaju źródło ciepła zostało zainstalowane
  w budynku.

Indywidualna ulga będzie przysługiwać przez kolejne dwa lata, natomiast sama uchwała  - do 31 grudnia 2021 r., czyli do momentu, kiedy - zgodnie z regionalną uchwałą antysmogową sejmiku woj. śląskiego - upływa termin wymiany źródeł ciepła eksploatowanych dłużej niż 10 lat. Rybnicka uchwała ma wspierać mieszkańców, którzy jeszcze przed tą graniczną datą ogrzewają lub zaczną ogrzewać dom w sposób najmniej emisyjny.

Ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać podatnicy zalegający ze spłatą zobowiązań podatkowych wobec Miasta Rybnika.

Obecnie - jak wyliczono - jedynie 20 proc. z 18,3 tys. domów jednorodzinnych w Rybniku jest ogrzewanych w sposób ekologiczny.

Wzory wniosków i szczegółowe informacje:

Uchwała wraz z załącznikami (wzorami wniosków o zwolnienie z podatku)

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności