Komunikaty

Przyznano grant

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 r. zadania publicznego.