Komunikaty

Przyznano grant

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.