ScrollTop-ico
Biznes

Rekordowy przetarg rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o powierzchni 40 ha przy Drodze Regionalnej Racibórz-Pszczyna!

To największy teren inwestycyjny zbyty w przetargu przez Miasto Rybnik po reformie administracyjnej z 1999 roku.

Teren został sprzedany za kwotę 16 483 200,00 zł netto czyli 20 274 336 zł brutto – w większości kwota przypadnie na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast z perspektywy Miasta kluczowe jest pozyskanie nowego Inwestora, zapewnienie wielu miejsc pracy oraz przyszłe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Sprzedany teren w planie zagospodarowania w przeważającej części przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną i usługową. Zgodnie z treścią ogłoszonego przetargu, Inwestor będzie zobowiązany wybudować odcinek drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego od Węzła Gotartowicka, a także w poszczególnych latach zabudować teren budynkami (docelowo co najmniej 40% terenu przeznaczonego pod produkcję i usługi).

Dzisiejsze rozstrzygnięcie to zakończenie długiego etapu przygotowań, dla których kluczowymi momentami było otwarcie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej, a także prowadzone rozmowy z Wojewodą Śląskim, który zaakceptował zaproponowany przez Miasto Rybnik kierunek działań.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności