Komunikaty

Rolniku, spisz się!

Od 1 września do 30 listopada br. odbywać sie będzie w Powszechny Spis Rolny. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  •     osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  •     osób prawnych;
  •     jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  •     Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  •     Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  •     Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  •     Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji na stronie:  Powszechny Spis Rolny

Udostępnij:


Wszystkie aktualności