ScrollTop-ico

Rowerem wzdłuż Nacyny

Rowerowe wycieczki wzdłuż rzeki Nacyny już jesienią nabiorą zupełnie nowego charakteru – do dyspozycji rowerzystów zostanie bowiem oddany przejazd pod mostem na ul. Kotucza, dzięki któremu bezpiecznie będzie można przejechać na drugą stronę tej ruchliwej ulicy.

 

Wygodna, nowa droga poprowadzi też bulwarami nad rzeką, aż do ulicy Rudzkiej.

"Rybnik zyskuje w ostatnim czasie opinię miasta coraz bardziej rowerowego, a to zobowiązuje – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. „Bulwary nad Nacyną, zwłaszcza od czasu powstania sąsiadującego z nimi parku tematycznego na kampusie, są jednym z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek rowerowych rybniczan. Zagospodarowanie tego traktu w sposób przyjazny i atrakcyjny dla mieszkańców jest jednym z priorytetów konsekwentnie realizowanej budowy sieci tras rowerowych w Rybniku”. 

Na nowobudowanym przejeździe pod mostem na Nacynie, zamontowany zostanie system zapobiegający wjechaniu na ścieżkę w przypadku zalania odcinka bezpośrednio przylegającego do rzeki przy podniesionym stanie wody. Wtedy automatycznie zamknięte zostaną szlabany uniemożliwiające wjazd, a korzystanie z przejazdu nie będzie możliwe aż do czasu powrotu poziomu wody w rzece do normalnego stanu.

Wykonana zostanie również instalacja monitorująca natężenie ruchu na ścieżce – system będzie zliczał przejeżdżających użytkowników. Prace przy budowie przejazdu ruszą w drugiej połowie lipca, tuż po podpisaniu umowy z wykonawcami wybranymi w rozstrzygniętym kilka dni temu przetargu.   

We współpracy z wykonawcami Rybnickie Służby Komunalne będą też prowadziły w tym miejscu prace zaplanowane w ramach własnych zadań – wykonane będą zjazdy z istniejących ścieżek do przejazdu pod mostem oraz dojazd do budowanej kładki w nawierzchni asfaltowej z podbudową.

We współpracy z wykonawcami Rybnickie Służby Komunalne będą też prowadziły w tym miejscu prace zaplanowane w ramach własnych zadań – wykonane będą zjazdy z istniejących ścieżek do przejazdu pod mostem oraz dojazd do budowanej kładki w nawierzchni asfaltowej z podbudową.

Dobra infrastruktura rowerowa i komfort poruszających się na rowerach mieszkańców, ma decydujące znaczenie w wyborze tego środka transportu nie tylko do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu, ale i sprawnego przemieszczania się po mieście, np. w drodze do pracy, szkoły czy po drobne zakupy – przypomina prezydent Piotr Kuczera. Łącząca kilka rybnickich dzielnic, wygodna droga rowerowa, prowadząca nad rzeką, z dala od ruchu samochodowego, to z pewnością ważny krok w kierunku realizacji założeń miejskiej polityki rowerowej - podkreśla prezydent.

Całość prac związanych z budową przejazdu powinna zostać zakończona do końca września, a koszt ich realizacji to ok. 250 tys. zł. W tym samym czasie trwać będą również prace związane z budową wzdłuż rzeki Nacyny, drogi dla pieszych i rowerów, łączącej ulicę Wierzbową z ul. Rudzką.

Za przeszło 2 mln zł, wybrana w przetargu firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic wybuduje drogę o szerokości 4 metrów i nawierzchni bitumicznej. Co ważne – na całej długości bulwarów nad Nacyną, to znaczy od ul. Raciborskiej aż do ulicy Rudzkiej, trasa będzie oświetlona. Nową drogą pojedziemy już z końcem września.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności