ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności

Od 1 lipca rusza zbieranie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Ewidencja ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Docelowo CEEB będzie narzędziem wspomagającym organy administracji centralnej i samorządowej w realizacji programów dofinansowań do wymiany źródeł ciepła oraz polityki niskoemisyjnej.

- Urząd Nadzoru Budowlanego stworzył narzędzie, które pozwoli uzyskać informację na temat sytuacji dotyczącej wymiany kotłów na terenie całego kraju. Dzięki temu,  administracja samorządowa uzyska wreszcie informację na temat jakości ogrzewania na terenie swojej gminy - podkreśla prezydent Rybnika, Piotr Kuczera, będący członkiem Komitetu Sterującego projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji), pracującego nad przygotowaniem centralnej bazy emisyjności. Projekt jest realizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pod przewodnictwem Doroty Cabańskiej p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- To narzędzie, o którym rozmawialiśmy jeszcze z pełnomocnikiem rządu do spraw powietrza, Piotrem Woźnym. Bardzo się cieszę, że wreszcie pojawił się taki obowiązek, wreszcie będziemy wiedzieli jak jest. Takie dane będą też w przyszłości znacznie ułatwiały pracę strażnikom miejskim. Bo oni wyjeżdżając na kontrolę będą od razu wiedzieli z czym mają do czynienia– komentuje Zdzisław Kuczma należący do Rybnickiego Alarmu Smogowego i Polskiego Alarmu Smogowego.

Deklaracje będzie można składać od 1 lipca br. na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

- Zebrane dane pozwolą nam wreszcie na realną walkę o czyste powietrze, wreszcie będziemy wiedzieli z czym się mierzymy w Rybniku, ale również na terenie całego kraju. W Rybniku jest jakieś 18,5 tysiąca domów jednorodzinnych. Już niedługo będziemy dokładnie wiedzieli czym są ogrzewane. To już nie będą domniemania. Żeby z czymś walczyć trzeba mieć dane, wcześniej nam ich brakowało. Teraz będziemy mieć realny obraz – mówi mieszkający w Rybniku Emil Nagalewski, członek Polskiego Alarmu Smogowego.

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

- Warto pamiętać, że niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu – mówi prezydent Piotr Kuczera.

W najbliższym czasie Urząd Miasta Rybnika planuje uruchomienie punktu obsługi klienta, który posłuży mieszkańcom w realizacji powyższego obowiązku, o czym w szczegółach poinformujemy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Centralna Ewidencja Emisyjności - CEEB


Jeśli odtworzysz film, YouTube wyśle ​​Ci kilka plików cookie!
Akceptuje - OdtwórzAkceptuje dla wszystkich filmów - Odtwórz
×
Udostępnij:


Wszystkie aktualności