Edukacja

Rusza nabór do przedszkoli

W piątek, 9 marca rusza nabór na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach. Witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl będzie dostępna do 22 marca br.

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji, czyli mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu.
Rodzice chcący zapisać po raz pierwszy dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

 • pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika,
 • rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola,
 • nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka,
 • wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wszystkie dzieci 5,  4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca),
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
  - wielodzietność rodziny kandydata,
  - niepełnosprawność kandydata,
  - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  - objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:
  - kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym,
  - kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym,
  - kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
  - kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
  - kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
  - kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia  roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

 

Warto dodać, że miasto sukcesywnie inwestuje w infrastrukturę przedszkolną, rozbudowując czy adaptując nowe pomieszczenia oraz poprawiając ogólne warunki lokalowe rybnickich przedszkolaków. Na ukończeniu są prace budowlane związane z rozbudową segmentu i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb grup przedszkolnych w dzielnicach Chwałęcice (SP 27) i Niewiadom (SP 23). Prace remontowo-adaptacyjne będą również prowadzone w dzielnicy Niedobczyce w Szkole Podstawowej nr 22. Zaś 1 września zostaną oddane do użytku nowe pomieszczenia w rozbudowanym Przedszkolu nr 7, w dzielnicy Północ.  Te wszystkie działania dają w sumie 4926 miejsc w 201 oddziałach przedszkolnych.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności