ScrollTop-ico
Komunikacja

Rybnik – miasto z Klimatem

Przepust pieszo-rowerowy w dzielnicy Paruszowiec z nagrodą Ministra Klimatu i Środowiska! Działania miasta w zakresie promowania zrównoważonej mobilności zyskały uznanie w konkursie „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt".

Przepust pieszo-rowerowy pod linią kolejową przy dworcu kolejowym Rybnik Paruszowiec ma ogromne znaczenie lokalne. Przez wiele lat historycznie ugruntowany stan, w którym jedynie mieszkańcy dzielnicy Paruszowiec-Piaski mieli w tym miejscu dostęp do kolei, uległ radykalnej zmianie.

Otwarcie przepustu to ogromne ułatwienie dla całej północnej części miasta. Dzięki bezkolizyjnemu ruchowi pieszemu i rowerowemu „otwarto dostęp” do strefy przemysłowej na Paruszowcu, a także na pobliskie Błonia. Z drugiej strony przepust jest dobrym skrótem dla mieszkańców Paruszowca, którzy zyskali dogodną trasę na kąpielisko Ruda czy na miejski stadion – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Przepust pieszo-rowerowy, jako przykład działań w zakresie promowania zrównoważonego tansportu, zyskał uznanie w konkursie „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”.

Nasz projekt zajął trzecie miejsce wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa rybnickiego magistratu. – To dla miasta spore wyróżnienie i motywacja dla dalszych działań. Gratulujemy Elblągowi, który zajął II miejsce za projekt niskoemisyjnego transportu publicznego oraz Gdyni za I miejsce i projekt miejskiego roweru cargo.

Oprócz pamiątkowej statuetki i dyplomu miasto otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4 tysiące zł. z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji urzędników. Pozyskane środki będą mogły być przeznaczone na studia podyplomowe, kursy i szkolenia dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami i adaptacji do zmian klimatycznych. Przepust pod torami przy dworcu w Paruszowcu znajdzie się zaś w Podręczniku Dobrych Praktyk, stanowiąc inspirację dla innych samorządów, planujących zrównoważone inwestycje w swojej miejskiej przestrzeni.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności