Wydarzenia

Rybnik społecznie odpowiedzialny

Miasto Rybnik znalazło się w gronie samorządów certyfikowanych w konkursie MRiPS Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020, w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd.

Konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

W jednej z pięciu konkursowych kategorii wyróżniane są samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Rybnik znalazł się na piątym miejscu w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd, tuż za miastem Częstochowa.

Pełne wyniki konkursu

W konkursie oceniana była m.in. ogólna kondycja sektora ekonomii społecznej na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, a także wcześniejsze wyróżnienia/nagrody/certyfikaty jakości dedykowane samorządom w obszarze związanym z ekonomią społeczną. Pod uwagę brano również bezpośrednie działania wspierające rozwój ekonomii społecznej oraz działania związane z aktywizowaniem społeczności lokalnych.

Szczegóły dotyczące Rybnika w formularzu zgłoszeniowym:

     

Udostępnij:


Wszystkie aktualności