Rybnik w liczbach

Nowy Rok sprzyja podsumowaniom - również liczbowym. Jak prezentowało się minione 12 miesięcy w statystykach rybnickiego Urzędu Stanu Cywilnego?

Rybniczan niestety ubywa  -  wg stanu na koniec grudnia 2020 roku w mieście zameldowanych było 129.415 mieszkańców (rok wcześniej - 131.541).

W 2020 roku sporządzonych zostało 1259 aktów urodzenia (w 2019 r. – 1448), w tym:

  • urodzenia w Rybniku 1133 (w 2019 r. – 1 262)
  • wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego – 126 (w 2019 r. – 186)

W tym samym czasie sporządzonych zostało 2180 aktów zgonu (w 2019 r. – 1670)

Zawartych zostało 513 małżeństw (w 2019 r. – 678), w tym:

  • śluby cywilne – 210 (w 2019 r. – 300)
  • śluby konkordatowe – 251 (w 2019 r. – 317)
  • wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego – 52 (w 2019 r. – 61)

Liczba rozwodów – 168 (w 2019 r. – 248)

Urodzonym w 2020 roku dziewczynkom najczęściej nadawano imiona – Julia, Zuzanna, Lena, Zofia, Hanna, chłopcom – Franciszek, Mikołaj, Szymon, Antoni, Filip. 

W roku 2019 były to odpowiednio: Zofia, Wiktoria, Zuzanna, Hanna, Amelia oraz Szymon, Jakub, Franciszek, Wojciech, Filip.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności