ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Niepełnosprawni

„Rybnik wszechdostępny”

… to tytuł pracy konkursowej, która zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizowanym przez Uniwersytet SWPS.

Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego, realizowany w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych w ramach systemu ONZ, stanowił zachętę do upowszechnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju i Nowej Agendy Miejskiej ONZ. 

- Jednym z celów konkursu było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie polityk miejskich. To konkurs dla młodych mieszkańców i mieszkanek miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie – mówi Zuzanna Jakubik z Uniwersytetu SWPS, kierowniczka konkursu.

Praca „Rybnik wszechdostępny” nagrodzona została w kategorii Młodzi pasjonaci, skierowanej do osób w wieku 15-22 lat. Jej autorka zaproponowała rozwiązanie w obszarze Miasto dostępne: 

- Celem mojej pracy była odpowiedź na pytanie: Co według Ciebie jest kluczowe do poprawy jakości życia w Twoim mieście? Na podstawie analizy Placu Wolności, obejścia budynku Urzędu Miasta oraz drogi między nimi wyodrębniłam kluczowe bariery, które na co dzień utrudniają poruszanie się wszystkim użytkownikom, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, z wózkami, osobom starszym i niewidomym – mówi Laura Antonowicz – laureatka konkursu. - Przemierzałam tę drogę codziennie przez ponad 4 lata mojej nauki w technikum i obserwowałam zachowania użytkowników. Ponad 80% nawierzchni Placu Wolności jest pokryte brukiem o wysokiej gradacji, co znacząco utrudnia poruszanie się. Strefy pokryte gładkim kamieniem oraz "szpilkostrada" w wielu miejscach nie mają ze sobą połączeń. Kluczowe bariery to nierówna nawierzchnia placów, chodników lub ich zły stan techniczny oraz w wielu miejscach brak oznakowań dla osób niewidomych  – dodaje.

 Z autorką nagrodzonej pracy zgadza się Dorota Masłowska,  koordynatorka ds. dostępności w Urzędzie Miasta Rybnika:

- Każdy mieszkaniec ma prawo do swobodnego korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje miasto. Dotyczy to także osób ze szczególnymi potrzebami, w tym starszych i z niepełnosprawnościami. Sukcesywnie eliminujemy bariery i dostosowujemy przestrzeń publiczną do wymagań wszystkich naszych mieszkańców. Tym bardziej cenne są dla nas spostrzeżenia młodej osoby, związanej od lat z Rybnikiem.

Praca „Rybnik wszechdostępny” jest obecnie analizowana w rybnickim magistracie pod kątem możliwości wdrożenia choćby niektórych jej elementów.

Laura Antonowicz postuluje na początek likwidację najbardziej podstawowych przeszkód: „Zniwelowanie kluczowych barier spowoduje, ze wszystkim będzie żyło się lepiej. Aby Rybnik był miastem równych szans”.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności