ScrollTop-ico

"Rynsztok" do remontu

Do końca wakacji potrwają rozpoczęte właśnie prace związane z przebudową cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka, na ul. Powstańców Śląskich - Jana III Sobieskiego - św. Jana.

Zakres planowanego remontu obejmuje rozbiórkę istniejącego cieku wodnego z kostki bazaltowej łupanej i wykonanie nowego cieku z płytek granitowych. Płytki granitowe zostaną zlicowane z pozostałą nawierzchnią deptaka, co ma zlikwidować tzw. efekt „rynsztoku”.    

Nowy ciek wykonany będzie z płytek granitowych o grubości 10 cm i szerokości 40 cm, w kolorze grafitowym lub czarnym (komponującym się z istniejącą wokół cieku nawierzchnią), ułożonych na podsypce cementowo-piaskowe.  Po ułożeniu płytek granitowych, pozostała powierzchnia zostanie wypełniona wcześniej zdemontowaną kostką bazaltową, z zastosowaniem technologii syntetyczno-mineralnej wypełnienia fug.

Prace wykonuje wybrana w przetargu firma PAREATIS Sp. z o.o. z Rybnika za kwotę 302.738,88 zł

Zakończona w 2014 roku rewitalizacja deptaka była dofinansowana z Unii Europejskiej, dlatego na jego obecną przebudowę konieczne było uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego. Głównym powodem  przebudowy cieku są problemy zgłaszane przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (w tym osoby starsze), dla których obecna konstrukcja cieku była bardzo dużym utrudnieniem w poruszaniu się po deptaku.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności