Edukacja

Sesja młodzieżowych radnych

W czwartek, 1 października, odbyła się pierwsza w roku szkolnym 2020/2021 oficjalna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika.

W spotkaniu uczestniczył zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Wojciech Świerkosz oraz zaproszeni goście.

Podczas sesji zaprzysiężeni zostali nowi radni – w tym roku szeregi Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika zasiliło aż 11 nowych osób. Młodzieżowi radni podsumowali też kolejną edycję karty rabatowej MRM z udziałem 20 partnerów, którą w tym roku otrzymało 1438 uczniów szkół ponadpodstawowych.  Omawiano ponadto 3 edycję budżetu partycypacyjnego i zwycięski projekt „Plasticus Copernicus” z IV LO.

Młodzi radni dyskutowali również o realizowanych projektach we współpracy z Fundacją Europejski Instytut Outsourcingu: „Youth Councils: Advisors and Activists Together” oraz „Be eco, be trendy”, w ramach, którego młodzież włączyła się w organizację akcji „Sprzątanie rzeki Rudy” w miniony weekend.

Na koniec radni omawiali plany na najbliższy rok szkolny, przygotowując kolejne działania.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności