Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 8 kwietnia, o godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YOUTUBE

Projekty uchwał są dostępne na stronie  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Porządek spotkania: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uchwalenie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26).
  3. Uchwalenie regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  4. Wyrażenie zgody na zawarcie z gminą Jejkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia miastu Rybnik realizacji zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Jejkowice, na terenie miasta Rybnika.
  5. Zakończenie sesji.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności