ScrollTop-ico
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 8 lipca, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YOUTUBE

Projekty uchwał są dostępne na stronie  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Porządek spotkania: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63).
  3. Uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49).
  4. Uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21).
  5. Przekazanie skargi według właściwości.
  6. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.
  7. Zakończenie sesji.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności