ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

Śladami dzielnicy Niedobczyce

29 października br. o godzinie 17 w punkcie informacji miejskiej halo! Rybnik przy ul. Jana III Sobieskiego 20 odbędzie się spotkanie poświęcone rybnickiej dzielnicy Niedobczyce.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać Niedobczyce, o których opowie Franciszek Podleśny, nauczyciel historii, pasjonat regionu. Spotkanie tym bardziej ciekawe, że Niedobczyce w tym roku obchodzą 800-lecie powstania. W czasie spotkania będzie można usłyszeć o bogatej historii, ludziach oraz zmieniającym się przez lata krajobrazie dzielnicy.

Wydarzenie jest realizowane w ramach zadania publicznego "Rybnik - ReWITA".

Zadanie "Rybnik reWITA" jest finansowane w ramach projektu "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności