ScrollTop-ico
Seniorzy

Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora

Województwo Śląskie od października 2015 r. realizuje projekt Śląskie dla seniora - Śląska Karta Seniora. Wszystkich zainteresowanych udziałem w inicjatywie zapraszamy do współpracy.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów, poprzez zaoferowanie im specjalnych usług oraz ulg i/lub szczególnych uprawnień. Aktualna oferta obejmuje ponad 100 partnerów, w tym kilkadziesiąt instytucji z obszaru kultury, edukacji i rekreacji, a także firm prywatnych.

Warto przypomnieć, że instytucje i firmy, które przystąpią do projektu Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora, otrzymują wyjątkową szansę, aby podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego seniorom, a także pozyskać nowych klientów.

Podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest zapewnienie specjalnej oferty usług, ulg i/lub szczególnych uprawnień. Samo przystąpienie nie wymaga ponoszenia przez partnera nakładów finansowych lub pozafinansowych.

W przypadku zainteresowania udziałem w inicjatywie, zachęcamy potencjalnych partnerów do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, a następnie jego przesłania w wersji elektronicznej na adres: oszewczyk@remove-this.rops-katowice.pl  oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie ROPS-u.

Szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu - 32 730 68 96.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności