ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Edukacja

Studiuj w Rybniku

Katedra Logistyki oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej w Rybniku zapraszają na studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka, dla których miejscem odbywania zajęć będzie Rybnik.

Logistyk jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacanych zawodów. Kierunek stworzony został w oparciu o rynkowe zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę logistyczną.

Studiując na kierunku logistyka zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

  • rozwiązywania problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, zwłaszcza w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
  • projektowania wirtualnych modeli produkcyjno-logistycznych oraz symulacji komputerowej z wizualizacją 3D,
  • eksploracji i analizy systemów i procesów logistycznych,
  • projektowania infrastruktury logistycznej,
  • współpracy w zespołach projektowych
  • praktycznych umiejętności, uczestnicząc w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych i logistycznych.

Szczegółowe informacje na stronie rekrutacji:
Logistyka, studia stacjonarne - Rybnik

Zapraszamy na studia do Rybnika!

Udostępnij:


Wszystkie aktualności