ScrollTop-ico
Rada Miasta

Styczniowa sesja Rady Miasta

W czwartek, 20 stycznia, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem sesja odbywać się będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale E-SESJA  (a nie jak wcześniej na YouTube!). Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
 4. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika.
 5. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Rybnika na lata 2022 – 2026.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
 8. Wydzierżawienie nieruchomości.
 9. Likwidacja Przedszkola nr 15 w Rybniku.
 10. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku.
 11. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta Rybnika.
 12. Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego.
 13. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rybniku przy ul. 3 Maja 14 na okres 10 lat.
 15. Zmiany w składach osobowych komisji Rady Miasta.
 16. Zmiana uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.
 17. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie sesji.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności