Komunikaty

Szukamy dyrektora DK Boguszowice

Marzysz o zarządzaniu jednostką kultury? Masz chęci i umiejętności niezbędne przy realizowaniu przedsięwzięć kulturalnych? Być może ta praca czeka właśnie na Ciebie.

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.

Wymagania niezbędne, stawiane przed kandydatem na to stanowisko, to m.in. co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury, znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych.

Osoby, spełniające kryteria wskazane w ogłoszeniu, powinny również przygotować autorską, pisemną koncepcję (organizacyjno-finansową) funkcjonowania Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności.

Do zadań, wykonywanych na stanowisku dyrektora domu kultury, należeć będzie m.in. :

  • zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz, odpowiadanie za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakres czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw.
  • sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 24 czerwca 2020 roku.

Szczegóły konkursu w
Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępnij:


Wszystkie aktualności