Komunikaty

Szukamy dyrektora kopalni Ignacy

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Wymagania niezbędne, stawiane przed kandydatem na to stanowisko, to:

  • udokumentowane, minimum 5-letnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych lub pracy w obszarze kultury,
  • udokumentowane, minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej;
  • biegła znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń;
  • znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa industrialnego, kultury, sztuki i pamięci; znajomość lokalnych, krajowych środowisk twórczych i transgranicznych w ramach obszaru historycznego Górnego Śląska.

Osoby, spełniające kryteria wskazane w ogłoszeniu, powinny również przygotować autorską pisemną koncepcję (organizacyjno-finansową) funkcjonowania Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut oraz budżet Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku).

 Do zadań, wykonywanych na stanowisku dyrektora należeć będzie m.in. :

  • zarządzanie instytucją i reprezentowanie ją na zewnątrz, odpowiadanie za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakresu czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw,
  • sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury,

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Kandydat na stanowisko: Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) w terminie do 24 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły konkursu w
Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępnij:


Wszystkie aktualności