ScrollTop-ico
Komunikaty

Termomodernizacja SP 19

Miasto Rybnik będzie ubiegać się o bezzwrotne wsparcie ze środków UE na projekt, który ma na celu ograniczyć zużycie energii cieplnej w Szkole Podstawowej nr 19 w dzielnicy Klokocin. W tym celu zaplanowano kompleksową termomodernizację obiektu.

Zakres prac termomodernizacyjnych został określony w audycie energetycznym, gdzie do realizacji jako najkorzystniejszy wskazano wariant obejmujący:

 • Docieplenie przegrody stolarka okienna
 • Docieplenie przegrody stolarka drzwiowa
 • Docieplenie przegrody dach stara część (segment A)
 • Docieplenie przegrody dach nowa część (segment B)
 • Docieplenie przegrody dach dom nauczyciela
 • Docieplenie przegrody ściana zewnętrzna - dom nauczyciela
 • Docieplenie przegrody ściana zewnętrzna stara część (segment A)
 • Docieplenie przegrody ściana zewnętrzna nowa część (segment B)
 • Docieplenie przegrody ściana na gruncie
 • Budowę wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej
 • Modernizację systemu c.o.

Na podstawie audytu przygotowano dokumentację techniczną, która szczegółowo opisuje sposób docieplenia poszczególnych przegród budowlanych oraz opisuje techniczne aspekty budowanej wentylacji mechanicznej oraz modernizowanych elementów systemu c.o. 3 tomy dokumentacji z pełnym opisem technicznym, załączono poniżej.

W ramach planowanego zakresu przewidziano również szereg prac towarzyszących, nierozerwalnie związanych z zakresem modernizacji energetycznej (np. podniesienie kominów po ociepleniu dachu, demontaż i montaż instalacji odgromowej i uziemienia oraz innych elementów, które znajdują się na elewacjach i dachach budynków tworzących SP 19). W projekcie przewidziano również, jako koszty niekwalifikowane, roboty budowlane niezwiązane bezpośrednio ani pośrednio z efektywnością energetyczną np. remont schodów wejściowych.

Należy zaznaczyć, że nowe współczynniki przenikania przegród dostosowano do WT 2021, co da już samo w sobie bardzo duży efekt energetyczny, a działania z zakresu modernizacji systemu c.o. oraz montażu wentylacji mechanicznej podniosą ten efekt na dodatkowy poziom.

W projekcie nie przewidziano wymiany węglowego źródła ciepła. Jego wymiana na pompy ciepła jest zaplanowana równolegle w ramach innego dofinansowanego już wcześniej projektu realizowanego na podstawie odrębnej dokumentacji.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania budynków użyteczności publicznej.

 • Wartość projektu: 1 863 749,71 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 088 144,36 zł
 • Wkład budżetu miasta: 775 605,35 zł

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag
- można je kierować na adres: inwestycje@um.rybnik.pl do 19 czerwca 2020 r.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności