ScrollTop-ico
Wydarzenia

Trzeciomajowe świętowanie

Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w mieście odbyły się okolicznościowe uroczystości. W bazylice św. Antoniego odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, a na rynku odbył się uroczysty apel.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w bazylice św. Antoniego, z udziałem władz miasta, parlamentarzystów, pocztów sztandarowych i mieszkańców Rybnika. O oprawę muzyczną ceremonii zadbała Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”. 

Po mszy delegacje złożyły hołd przed pomnikiem Jana Pawła II, a następnie uczestnicy uroczystości, pod przewodnictwem orkiestry i mażoretek, przemaszerowali na rynek, gdzie przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło wciągniecie na maszt flagi państwowej oraz złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.

Nie zabrakło również okolicznościowego wystąpienia Prezydenta Miasta Rybnika, Piotra Kuczery, który powiedział m.in.:

(…) Każde pokolenie musi podejść do egzaminu, którego zakres wyznacza otaczająca rzeczywistość. Jego pozytywny wynik zależy od  wartości, na których swój byt opiera wspólnota. Taki egzamin zdali w 1791 roku twórcy Konstytucji 3 Maja – dokumentu, który ze względu na ówczesną sytuację geopolityczną okazał się niemożliwy do wprowadzenia, a który stał się symbolem dążenia do  konstruktywnych zmian i nowoczesnych rozwiązań. Taki egzamin zdali w 1921 roku uczestnicy trzeciego powstańczego zrywu, będącego wyrazem chęci przynależności Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej.
To właśnie pamięć o tych wydarzeniach gromadzi nas teraz w sercu miasta. Swoją obecnością tutaj podkreślamy dumę z naszych śląskich przodków, dzięki którym możemy dzisiaj w Rybniku świętować z jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych. Czując dumę z wartości, które reprezentujemy jako Ślązacy i Polacy, jesteśmy jednocześnie częścią wspólnoty europejskiej i świata, który kolejny raz stoi w obliczu ogromnego  wyzwania.
Rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że znaleźliśmy się w sytuacji absolutnie wyjątkowej. Każdy z nas ma swoje codzienne obowiązki, a jednak wielu znajduje czas i siłę, by troszczyć się dodatkowo o obywateli Ukrainy, którzy bronią wolności swojej ojczyzny albo uciekają przed wojną. Dziękuję, że zechcieli się Państwo włączyć w to wspólne dzieło pomocy. Ta pomoc to kolejny egzamin, przed którym stajemy. To test z człowieczeństwa – życzę nam wszystkim, byśmy go zdali. Będzie on miał w przyszłości znaczenie dla jakości życia nie tylko obywateli Polski i Ukrainy, ale całego świata (…)

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności