Komunikaty

Wydział Architektury: wstrzymany bieg spraw

W okresie od 8 maja do 6 czerwca br. zostaje wstrzymany bieg terminów* załatwiania spraw w Referacie Budownictwa.

Oznacza to, że sprawy mieszkańców nadal będą załatwiane w możliwie najkrótszym terminie, jednak w przypadku przedłużenia czasu realizacji sprawy, klienci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń związanych z wydłużonym czasem realizacji sprawy.

Tzw. „wstrzymanie terminów” dotyczy m.in. postępowań dotyczących :

  • udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę, i rozbiórkę obiektów budowlanych,
  • zmiany lub przeniesienia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
  • zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • wydania zaświadczenia o samodzielności lokali.

* Podstawa prawna: art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tDz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

Zobacz:Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika o wstrzymaniu biegu terminów  (rtf, 157 KB)

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności