ScrollTop-ico
Śródmieście

Zaprojektuj instalację świetlną na deptaku

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Św. Jana, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika. Prace konkursowe składać można do końca listopada br.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej prezentowanej w otwartej przestrzeni publicznej placu przy ulicy Jana III Sobieskiego poprzez szerokie porównanie twórczych pomysłów.

Projektowana instalacja powinna:

 • wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne,
 • ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych
 • być powiązana z symbolami miasta, jego historią, ze zmianami jakie zachodzą w nim obecnie i szeroko rozumianą społecznością lokalną
 • wnosić za pomocą światła, nową jakość do przestrzeni publicznej, uzupełniając nowe zagospodarowanie deptaka przebiegającego wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich
 • uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przelotowy charakter placu
 • być możliwa do zrealizowania w przestrzeni publicznej.


W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.


Harmonogram konkursu:

 • uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 13.11.2017 r.
 • termin złożenia prac konkursowych: 30.11.2017 r. do godz. 18.00
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21.12.2017 r.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.

 • I nagroda – 7.000,- PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych)
 • II nagroda – 4.000,- PLN brutto (słownie: cztery tysiące złotych)
 • III nagroda – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych)
 • Nagroda internautów – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).


Nagroda internautów przyznana zostanie pracy, która otrzyma największą ilość głosów w głosowaniu internetowym. Głosowanie przeprowadzone zostanie na stronie internetowej www.rybnik.eu   w terminie od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty związane z konkursem =>Biuletynie Informacji Publicznej

***


Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu powierzono Zespołowi Konkursowemu, powołanemu w składzie:
•    Marcin Stach – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej;
•    Agnieszka Skupień – Asystent Prezydenta Miasta Rybnika;
•    Aleksandra Frydrychowicz – Miejski Konserwator Zabytków Miasta Rybnika;
•    Agnieszka Podleśny – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście;
•    dr hab. Grzegorz Hańderek – artysta – Prorektor ds. kształcenia i studentów ASP Katowice;
•    dr hab inż. arch. Jerzy Cibis – architekt – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
•    dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek – architekt – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
•    mgr inż. arch. – Jacek Kamiński – architekt;
•    mgr inż. arch. – Karol Wawrzyniak – architekt;

Sekretarz Zespołu Konkursowego:
•    Monika Gitner – Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika.

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: konkursy@remove-this.um.rybnik.pl 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności