ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Ekologia

Zebrano baterie i tonery

13.988 szt. zużytych baterii, o łącznej wadze 295 kg oraz 237 szt. zużytych tonerów, ważących w sumie 73 kg – to wynik tegorocznej akcji zbiórki zużytych baterii i tonerów, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 12-14 czerwca br.

Mieszkańcom zostało wydanych 180 szt. pokwitowań, na odbiór 1.442 szt. sadzonek sosny pospolitej. Sadzonki te, jak co roku, odbierać można w punkcie sprzedaży Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Rybnik, przy ul. Wielopolskiej 6, w terminie do dnia 30 czerwca br.

Dla porównania, podczas ubiegłorocznej akcji zebrano 27.364 szt. zużytych baterii, co dało wagę 591 kg oraz 569 szt. zużytych tonerów, które ważyły w sumie 220 kg. Zostało wówczas wydanych 403 szt. pokwitowań, na odbiór 2.840 szt. sadzonek sosny pospolitej.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności