ScrollTop-ico

Termomodernizacja placówek oświatowych

Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), fot. K. Kesten
MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (pływalnia i pawilon judo), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (pływalnia i pawilon judo), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (pływalnia i pawilon judo), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Technicznych, fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice), fot. K. Kesten
Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów), fot. K. Kesten
Udostępnij: