ScrollTop-ico
Smog

2460 kontroli pieców

Nie ustają kontrole źródeł ogrzewania mieszkańców Rybnika. Od początku roku rybnicka straż miejska skontrolowała 2460 posesji w Rybniku.

Funkcjonariusze nałożyli 47 mandatów za niedopełnienie obowiązku wymiany źródła ogrzewania, skierowali 25 wniosków do sądu a 205 właścicieli domów zostało pouczonych o konieczności wymiany kotłów.

Mandaty w wysokości  500 zł wystawiane są w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku wymiany źródła ogrzewania, i jak dotąd nie zrobił też żadnego ruchu w kierunku takiej wymiany.

Z kolei pouczenia udzielane są w przypadku, kiedy piec nie został wprawdzie wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności, związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania (np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca). W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli.

Podczas kontroli strażnicy miejscy sprawdzają  m.in. numery porządkowe posesji, kwestie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i samą gospodarkę odpadami, a przede wszystkim kontrolują, jak mieszkańcy wywiązują się z obowiązku wymiany kotłów węglowych użytkowanych dłużej niż 10 lat.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności