ScrollTop-ico
Smog

339 dni na wymianę kopciuchów

Czas biegnie nieubłaganie - na wymianę najstarszych kotłów węglowych pozostał niecały rok.

Z inwentaryzacji źródeł ogrzewania przeprowadzonej przez rybnicki magistrat w 2018 roku wynika, że około 14 tysięcy domów jednorodzinnych ogrzewa swoje domy kotłami na węgiel. Do kolejnej statystyki urząd miasta przymierza się w 2022 roku, szacujemy że od poprzedniej inwentaryzacji rocznie mieszkańcy wymieniają około tysiąca kotłów. 

Kto i kiedy musi wymienić?

Przypomnijmy, „uchwała antysmogowa” dla województwa śląskiego wprowadza następujące terminy wymiany urządzeń grzewczych:

  • do 31 grudnia 2021 r. wymieniamy kotły węglowe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły nie posiadające tablicy znamionowej.
  • do 31 grudnia 2022 r. wymieniamy wszystkie piece (w tym piece kaflowe) i kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. i które nie spełniają minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
  • do 31 grudnia 2023 r. wymieniamy kotły węglowe eksploatowane od 5-10 lat od daty ich produkcji.
  • do 31 grudnia 2025 r. wymieniamy kotły węglowe eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji.
  • do 31 grudnia 2027 r. wymieniamy kotły węglowe klasy 3 i 4 certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2012

UWAGA: Należy zwrócić uwagę, iż w domach występują również kotły klasy 3 certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2002 - kotły klasy 3 z lat 2002-2011, które należy wymienić do 31 grudnia 2021 lub 31 grudnia 2023 (w zależności od daty produkcji).

Osoby decydujące się na wymianę starego pieca na źródło węglowe (5 klasy) będą musiały je prawdopodobnie znowu wymienić, ponieważ projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego, zakłada od 2030 r. wycofanie z użycia węgla w ciepłownictwie indywidulanym we wszystkich miastach na terenie Polski. To oznacza, że jeżeli w tym roku zdecydujemy się na wymianę starego kopciucha na kocioł klasy 5 to bardzo prawdopodobnym jest, że w przyszłości będziemy musieli go wymienić na inne, nie węglowe źródło ogrzewania.

 

Skąd wziąć dotację?

Podstawowym programem dotacyjnym dla mieszkańców domów jednorodzinnych jest rządowy program „Czyste Powietrze”. Od maja 2021 r. wprowadzono szereg ułatwień, które znacznie przyspieszyły tempo rozpatrywania wniosków. Według aktualnej wersji programu z przyznawanych na jednolitych zasadach dotacji mogą korzystać wszyscy właściciele domów jednorodzinnych (chyba że ich dochody przekraczają 100 000 zł rocznie). Olbrzymi budżet programu gwarantuje pozytywne rozpatrzenie każdego prawidłowo złożonego wniosku.

Program Czyste Powietrze finansuje inwestycje w domach jednorodzinnych ograniczające tzw. niską emisję i zwiększające ich efektywność energetyczną. Dofinansowanie może dotyczyć wymiany źródeł ciepła, modernizacji instalacji grzewczej, ocieplenia ścian, dachów, wymiany okien i drzwi, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i instalacji fotowoltaiki.

 

Ile można dostać pieniędzy?

Podstawowa dotacja wynosi 20 000 zł na 1 budynek mieszkalny, w przypadku zainstalowania w budynku pompy ciepła limit ten wzrasta do 25 000 zł, zaś gdy dołożymy jeszcze fotowoltaikę limit wynosi 30 000 zł na 1 budynek mieszkalny. Jeżeli chodzi o same źródła ciepła to maksymalne dofinansowania wahają się od 3 000 zł w przypadku kotła na węgiel do 20 250 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła.

Od października 2020 r. istnieje możliwość wystąpienia o podwyższone dofinansowanie dla najuboższych gospodarstw domowych. W tym celu należy zwrócić się do OPS w Rybniku celem wydania zaświadczenia o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym. Ustalony przez rząd limit wynosi maksymalnie 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Podwyższona dotacja wynosi 32 000 zł na 1 budynek mieszkalny, w przypadku zainstalowania w fotowoltaiki limit ten wzrasta do 37 000 zł. Jeżeli chodzi o same źródła ciepła to maksymalne dofinansowania wahają się od 6 000 zł w przypadku kotła na węgiel do 27 000 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła.

Gdzie uzyskać  informacje?

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze działa budynku C rybnickiego Kampusu, przy ul. Rudzkiej 13 (pok. 3.2). 
Na wizytę należy jednak umówić się wcześniej telefonicznie lub smsowo: tel.: 517 664 090.
Strona www     Facebook

Wnioski do programu „Czyste powietrze” składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie WFOŚiGW

 

Ulga termomodernizacyjna

Oprócz programu „Czyste powietrze” każdy właściciel/współwłaściciel domu jednorodzinnego będący podatnikiem PIT może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Jej limit wynosi 53 000 zł na jednego podatnika. W ramach ulgi rozliczamy dokładnie te same elementy, co w programie „Czyste powietrze”.

Poznaj szczegóły programu  Ulgę termomodernizacyjną można łączyć dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

 

Dla budynków wielorodzinnych dotacje z miasta

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych mogą korzystać z dotacji z budżetu Miasta Rybnika przyznawanych przez Wydział Ekologii. Dotacje obejmują wymianę źródeł ciepła i modernizację instalacji c.o.

Wysokość dotacji wynosi do 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, nie więcej jednak niż 2 500 zł w przypadku instalacji kotła na paliwo stałe, 3 500 zł w przypadku instalacji kotła gazowego, olejowego lub LPG oraz 4 000 zł dla instalacji ogrzewania z sieci c.o. lub elektrycznego. Powyższe kwoty udzielane są w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny.

Również w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii w budynku wielorodzinnym w postaci pompy ciepła lub mikroinstalacji fotowoltaicznej można uzyskać dofinansowanie w wysokości odpowiednio 20.000 lub 10.000 zł w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny.

Wnioski przyjmowane są do 30 września lub do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Ze szczegółami zasad udzielania dotacji można zapoznać się na stronie internetowej miasta  pod hasłem - Regulamin przyznawania dotacji z budżetu miasta.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności