ScrollTop-ico
SmogInwestycje

Ciepło z kotłowni już płynie

Remont kotłowni przy Hetmańskiej 5 w Niedobczycach na finiszu. Węgiel zastąpił gaz, pomieszczenie zyskało estetyczny wygląd, a sieć centralnego ogrzewania została zmodernizowana. Jest ekologicznie, czysto i estetycznie.

Kotłownia jest źródłem ciepła dla 76 lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Hetmańskiej 1 a, b, c, d, 5a oraz 7 a, b. Instalacja do 2021 roku funkcjonowała jako kotłownia węglowa wyposażona w dwa wodne kotły węglowe o łącznej mocy 250 kW. Wytwarzane ciepło było przesyłane do budynków mieszkalnych siecią zewnętrzną i zasilało wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zrealizowaną na początku lat 70. w starej technologii.

Przestarzała kotłownia węglowa została zlikwidowana i zastąpiona instalacją gazową. Modernizacja kosztowała 420 865,02 zł i była częścią projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Samo wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączami cieplnymi nie zostało objęte unijnym dofinansowaniem – te uzyskały za to kolejne elementy projektu, niezbędne do sprawnego funkcjonowania całego zmodernizowanego systemu. Mowa o wykonaniu modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i dociepleniu budynków. 

  Koszty prac termomodernizacyjnych kwalifikowanych (85% dofinansowania z RPO):

  • Hetmańska  1 a,b,c,d
   modernizacja instalacji c.o. – 353 630,11 zł
    
  • Hetmańska 5 a
   modernizacja instalacji c.o.  – 109 958,85 zł
    
  • Hetmańska 7 ab
   modernizacja instalacji c.o. – 186 493,07 zł
   docieplenie budynku – 422 950,00 zł

  Kotłownia przy Hetmańskiej 5 została uruchomiona 11 października br. Wtedy też do lokali mieszkalnych popłynęło ciepło. Obecnie, po dokonaniu rozruchu technologicznego i niezbędnych prób szczelności, wykonywane są roboty wykończeniowe i izolacja kolektorów.  

  Zakończenie robót przy kotłowni zgodnie z umową wyznaczono na 8 listopada br.  

  Udostępnij:


  Wszystkie aktualności