ScrollTop-ico
Edukacja

Czy w szkołach marnuje się jedzenie?

Z takim pytaniem zmierzą się pilotażowo dwie rybnickie szkoły, w których pod lupę wzięte zostaną szkolne stołówki.

Obszarem zainteresowania będzie dieta uczniów – badacze sprawdzą między innymi czy projektowana jest ona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zbadane zostanie również czy w stołówkach w Rybniku marnuje się jedzenie, czy też ten problem nie występuje. Warto dodać, że w skali kraju, w stołówkach szkolnych wskutek nadprodukcji marnuje się średnio nawet połowa jedzenia. 

Badania w rybnickich szkołach objęte zostały opieką naukową Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a ich realizacja jest częścią projektu StratKIT, współfinansowanego ze środków Interreg Baltic Sea Region.  

- Działania projektu StratKIT obejmujące stołówki szkolne i przedszkolne stanowią przykład dobrych praktyk wpływających istotnie na jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Docelowo skutkować powinny minimalizacją negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji żywności na środowisko naturalne oraz troską o zdrowie konsumentów, m.in. poprzez wspieranie produkcji ekologicznej, lokalnej i sezonowej, ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności, a także formułowanie rekomendacji dotyczących żywienia – podkreśla prof. SGGW dr hab. Renata Kazimierczak, koordynator projektu ze strony SGGW.

Od 15 lutego, przez pięć dni trwać będą pomiary mające na celu sprawdzenie, czy w stołówce Zespołu Szkół nr 3 występuje problem marnowania żywności. W tamtejszej stołówce obecnie żywi się ok. 150 uczniów (są to uczniowie klas 1-3 oraz Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia). We wrześniu 2020 r. - przy pełnej działalności szkoły - stołówka wydawała dziennie aż 380 obiadów.

Badacze przyjrzą się m.in. ilości i strukturze niezjedzonych posiłków, ale także będą obserwować atmosferę na stołówce i organizację wydawania posiłków. 

- W kolejnych krokach zorganizowane będą szkolenia kulinarno-dietetyczne dla personelu kuchennego, intendentek oraz innych osób zaangażowanych w planowanie i przygotowanie posiłków. Z kolei dla dzieci przeprowadzone zostaną warsztaty i pogadanki on-line. Mamy nadzieję, że w zamówieniach żywności na kolejny rok uda się wprowadzić elementy żywności ekologicznej i zwiększyć ilość warzyw – mówi Monika Kubisz, koordynująca projekt ze strony Urzędu Miasta Rybnika.

Więcej o projekcie  StratKIT
 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności