ScrollTop-ico
Odpady komunalne

Dodatkowe terminy odbioru śmieci

W grudniu br. odbędą się dodatkowe odbiory zmieszanych odpadów komunalnych w niektórych rejonach miasta.

Odbiory te obejmą rejony:

  • Gotartowice  – dodatkowy termin odbioru odpadów – 24.12.2020.
  • Smolna 1  – dodatkowy termin odbioru odpadów – 30.12.2020.
  • Smolna 2 -  dodatkowy termin odbioru odpadów – 30.12.2020.
  • Niewiadom 1 - dodatkowy termin odbioru odpadów – 29.12.2020.
  • Niewiadom 2 - dodatkowy termin odbioru odpadów – 29.12.2020.
  • Niedobczyce 1 - dodatkowy termin odbioru odpadów – 29.12.2020.
  • Niedobczyce 3 - dodatkowy termin odbioru odpadów – 28.12.2020.
  • Niedobczyce 4 - dodatkowy termin odbioru odpadów – 28.12.2020.
  • Niedobczyce 7 - dodatkowy termin odbioru odpadów – 30.12.2020

Zakres ulic, w chodzących w skład danego rejonu opisany jest w obowiązujących harmonogramach

Zapewnienie dodatkowych odbiorów pozwoli na płynne przejście z częstotliwości odbioru odpadów z roku bieżącego na rok 2021.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności