Komunikaty

Dotacje na kulturę

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.