ScrollTop-ico
Smog

Dwa miliony na walkę o zdrowe płuca rybniczan

100 kopcących pieców kaflowych zlikwidowanych jeszcze w tym roku! Prezydent Rybnika wykonuje kolejny ruch w sprawie ochrony jakości powietrza i zdrowia mieszkańców miasta.

Dwa miliony złotych – tyle dodatkowych środków przeznaczy Rybnik na likwidację stu pieców kaflowych w czterech należących do zasobu miasta budynkach. Usunięciu nieekologicznych źródeł ciepła towarzyszyć będzie podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i ich termomodernizacja. Dzięki temu działania będą kompleksowe, stanowiąc przykład modelowych rozwiązań w walce ze smogiem.

– Wszyscy pamiętamy początek roku, kiedy zanieczyszczenie powietrza osiągnęło niespotykane dotąd poziomy, a w mieście nie dało się oddychać. Pamiętamy dni,  kiedy nie wychodziliśmy z domu, kiedy szkoły i przedszkola w trosce o bezpieczeństwo dzieci zawieszały zajęcia, a placówki opieki zdrowotnej przyjmowały o 30% więcej niż zwykle pacjentów skarżących się między innymi na problemy z oddychaniem i krążeniem. Wszyscy o tym pamiętamy i wiemy, że nie można czekać na kolejny, dramatyczny w skutkach dla naszego zdrowia, sezon grzewczy. Teraz, u progu wiosny, jest czas na działanie i miasto Rybnik je podejmuje – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Kompleksowymi działaniami termomodernizacyjnymi objęte zostaną budynki miejskie przy ul. Zgrzebnioka 4 i Zebrzydowickiej 2 w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz przy ul. Morcinka 9 i 13 w Niewiadomiu. Realizacja inwestycji przyniesie wymierne korzyści – likwidacja 100 kopcących pieców kaflowych bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie samopoczucia rybniczan.

To kolejny sukces Rybnika w walce o czyste powietrze. Ogromną popularnością cieszy się miejski program dopłat dla mieszkańców na działania związane z modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacją budynków oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach tegorocznego naboru, zakończonego już z uwagi na ogromne zainteresowanie, złożonych zostało 485 wniosków, na których realizację przeznaczono ponad 5 mln zł.  Do połowy marca podpisano z mieszkańcami już 287 umów opiewających w sumie na kwotę 3 423 000 zł. Również rada miasta zajęła wspólne stanowisko w związku ze smogiem, znakiem czego było wystosowanie wspólnego apelu radnych do rządu RP w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych mających na celu poprawę jakości powietrza.

– Bardzo się cieszę, że aktywną walkę o czyste powietrze coraz częściej podejmują mieszkańcy Rybnika. Dodatkową wartością jest wspólne stanowisko całej rady miasta w sprawie koniecznych regulacji prawnych, dotyczących między innymi norm emisyjnych dla kotłów oraz norm jakości dla spalanych paliw. Każde realne wsparcie w walce o czyste powietrze jest bardzo istotne, ale ważny jest też przykład, który daje miasto. Dlatego podjąłem decyzję, by dodatkowe 2 miliony przeznaczyć na wymianę 100 kopcących pieców kaflowych w zasobach mieszkaniowych miasta – dodaje prezydent Piotr Kuczera.

Środki na dodatkowe działania miasta w zakresie ochrony jakości powietrza i zdrowia mieszkańców Rybnika wygospodarowane zostały między innymi z budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, częściowo z puli przeznaczonej na organizację festiwalu Music &Water oraz z budżetu inwestycyjnego urzędu miasta. 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności