ScrollTop-ico
Smog

Gazyfikacja w dzielnicach

Coraz bliżej do tego, by mieszkańcy Ochojca, Golejowa, Grabowni i Kłokocina mogli ogrzewać swoje domy ekologicznie. W tych dzielnicach trwa rozbudowa sieci gazowej.

Miasto nie jest właścicielem sieci gazowej czy ciepłowniczej, inwestycje rozwoju sieci realizują spółki Skarbu Państwa. Miasto animuje spotkania z mieszkańcami i gestorami sieci, stara się przekonać mieszkańców do podjęcia zmiany nawyków dotyczących ogrzewania i przyłącza budynki miejskie, co daje gestorom sieci impuls do działania.

Mimo braku bezpośredniego wpływu na harmonogram prac gestorów sieci,  starania o możliwość  przyłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej to jeden z elementów podejmowanych przez Miasto działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Rybniku. Rozbudowa sieci gazowej pozwoli mieszkańcom na zmianę źródła ogrzewania, a co za tym idzie – na ekologiczne wytwarzanie ciepła na potrzeby własnych gospodarstw.

W dzielnicach Ochojec, Golejów, Grabownia i Kłokocin roboty związane z budową gazociągu powinny zostać zakończone w 2021 roku. To  efekt kilkuletnich starań, w trakcie których m.in. trwały rozmowy z mieszkańcami – Polska Spółka Gazownictwa uzależniała proces inwestycyjny od stopnia zainteresowania przyłączeniem do sieci. Warto też zaznaczyć, że istotny dla rozwoju infrastruktury gazowej w Rybniku i decyzji PSG w tym zakresie jest fakt podłączania do sieci budynków znajdujących się w zasobach miejskich.

Dzielnice, w których istnieją budynki należące do miasta, staramy się podłączać do sieci gazowej czy ciepłowniczej, po to, by dać impuls do rozwoju tych mediów w danym obszarze – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Przypominamy, że w dzielnicach  Golejów/Grabownia do wykonania jest 25694 m sieci gazowej – planowany termin zakończenia robót PSG określa na wrzesień/październik 2021 r. Możliwe będzie podłączenie przed sezonem grzewczym 2021/2022, zawarcie umów z mieszkańcami będzie musiało nastąpić do końca marca 2021 r. Podobna sytuacja jest w Ochojcu, gdzie do wybudowania do końca września przyszłego roku jest  14036 m sieci gazowej. Z uwagi na trwające jeszcze prace projektowe wykonawca robót nie został wybrany do realizacji inwestycji w dzielnicy Kłokocin. Po uzyskaniu dokumentacji zostanie niezwłocznie uruchomione postępowanie przetargowe na roboty budowlano-montażowe. W tej dzielnicy do wykonania jest 8946 m sieci gazowej.

Zapraszamy do zapoznana się ze schematami przebiegu planowanych  w dzielnicach sieci gazowych:

 

W pierwszej kolejności do sieci gazowej mogą być podłączane nieruchomości znajdujące się bezpośrednio przy zaprojektowanych sieciach gazowych, na które posiadamy pozwolenie na budowę. Warunkiem przyłączenia jest zawarcie przez mieszkańca umowy przyłączeniowej z Polską Spółką Gazownictwa.  Natomiast nieruchomości, dla których konieczna będzie kolejna rozbudowa sieci gazowej, np. ulica nieujęta w projekcie, druga linia zabudowy itp., będą analizowane indywidualnie na podstawie złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej – tłumaczą przedstawiciele PSG.

Warto dodać, że koszty przyłączenia do sieci gazowej to 2030,60 zł netto / 2497,64 zł brutto za przyłącze o długości do 15 m (każdy następny metr powyżej 15 m to koszt 72,56 zł netto / 89,25 zł brutto).

Przypominamy, że w lutym 2021 roku przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa planują spotkania z mieszkańcami ww. dzielnic. Tydzień po spotkaniach odbędą się dyżury pracowników PSG, którzy pomagaliby wypełniać odpowiednie wnioski, tak aby do końca marca 2021r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy mieli podpisane umowy przyłączeniowe. Dyżury i spotkania w lutym będą oczywiście uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Więcej o gazyfikacji w dzielnicach Ochojec, Golejów, Grabownia i Kłokocin

Udostępnij:


Wszystkie aktualności