ScrollTop-ico
Smog

Kolejne mandaty za piece

W ostatnim tygodniu lutego rybniccy strażnicy miejscy przeprowadzili 250 kontroli posesji. Posypały się kolejne mandaty za niedopełnienie obowiązku wymiany źródła ogrzewania.

Podczas kontroli strażnicy miejscy sprawdzają  m.in. numery porządkowe posesji, kwestie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i samą gospodarkę odpadami, a przede wszystkim kontrolują, jak mieszkańcy wywiązują się z obowiązku wymiany kotłów węglowych użytkowanych dłużej niż 10 lat.

W efekcie ostatnich 250 kontroli Straż Miejska wystawiła 7 mandatów i 18 pouczeń w kontekście przeprowadzonych kontroli pieców.

Mandaty w wysokości  500 zł wystawiane są w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku wymiany źródła ogrzewania, i jak dotąd nie zrobił też żadnego ruchu w kierunku takiej wymiany.

Z kolei pouczenia udzielane są w przypadku, kiedy piec nie został wprawdzie wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności, związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania (np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca). W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności