ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Konsultacje projektu uchwały antysmogowej

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, kliknij, żeby zobaczyć

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego uzasadnienia można zgłaszać w terminie od 16 stycznia do 6 lutego br.:

 • w formie pisemnej, na adres
  Wydział Ochrony Środowiska
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 •  ustnie:
  w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu)
 • e-mailem na adres:srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

***

Więcej o projekcie uchwały przeczytać można na stronach Urzędu Marszałkowskiego - kliknij, żeby zobaczyć

Udostępnij:


Wszystkie aktualności