Biznes

Konsultacje Strategii Innowacji

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania online organizowane w ramach konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Spotkania skierowane są do szerokiej reprezentacji środowisk lokalnych poszczególnych Subregionów w tym m.in.  przedstawicieli przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych.

Spotkania odbędą się on-line (platforma Zoom). Terminy spotkań:

  • 12 kwiecień 2021 r. (poniedziałek) – dla przedstawicieli Subregionu Centralnego, w godzinach: 09:00-11:00
  • 13 kwiecień 2021 r. (wtorek) – dla przedstawicieli Subregionu Północnego w godzinach: 09:00-11:00
  • 15 kwiecień 2021 r. (czwartek) – dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego w godzinach: 11:00-13:00

Zapisy na poszczególne spotkania na stronie internetowej ris.slaskie.pl

Pierwszeństwo uczestnictwa w spotkaniach mają podmioty z poszczególnych Subregionów dla których dedykowane są spotkania.

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie ris.slaskie.pl.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności