ScrollTop-ico
Smog

"Łączymy z energią…" nabór uzupełniający

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza kolejny nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią…”

Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy).

Projekt „Łączymy z energią…”  został zainicjowany w marcu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu. Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Szczegóły naboru oraz wzory dokumentów, znajdziesz na stronie Subregionu Zachodniego

Udostępnij:


Wszystkie aktualności