ScrollTop-ico
KomunikatyBiznes

Nowy, lepszy RSIP

Zapraszamy do korzystania z nowej, ulepszonej wersji Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. Został on gruntownie przebudowany, wzbogacony o nowe funkcjonalności i zoptymalizowany pod kątem szybkości działania.

RSIP znaleźć można pod adresem:  RSIP.RYBNIK.EU 

Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP) to projekt tworzony i rozwijany przez zespół specjalistów pracujących w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Rybnika.

Jego budowa rozpoczęła się już w 2005 roku. Był to jeden z pierwszych systemów informacji przestrzennej w kraju. Od początku wykraczał poza schematy, ponieważ nie ograniczał się jedynie do prezentacji danych mapowych, ale zaczął integrować również zupełnie inne, rozproszone dotąd informacje przetwarzane przez wydziały urzędu Miasta oraz inne jednostki miejskie. Dzięki temu możliwa stała się ich kompleksowa i wielowymiarowa analiza, a to z kolei mogło stać się podstawą do planowania działań związanych z administrowaniem miastem.

RSIP szybko zdobył uznanie na szczeblu krajowym i europejskim, co potwierdza np. I miejsce w konkursie „Przyjazny urząd administracji samorządowej” w 2006 roku, Certyfikat Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego EPSA w 2009 i I miejsce w konkursie Panteon Administracji Polskiej w 2011 roku.

Dostępny Geoportal, zawiera jedynie niewielki wycinek danych jakimi dysponuje RSIP. Prezentowane tu dane ogólnodostępne, pozwolą np. sprawdzić m.in. gdzie znajduje się działka, czy ma dostęp do sieci kanalizacyjnej bądź sieci gazowej, czy na działce można wybudować dom jednorodzinny czy też jest to teren leśny, czy do działki jest dojazd do drogi publicznej albo czy w pobliżu jest główna droga wyjazdowa z miasta.

RSIP posiada 6 gotowych, interaktywnych kompozycji mapowych, z których można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej:

 • Plan miasta
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Ortofotomapy i fotoplany
 • Mapy tematyczne
 • Infrastruktura i topografia
 • Edukacja i oświata

Każda z map zawiera inny zestaw danych. Podczas pracy na mapach można korzystać z różnych narzędzi m.in.:

 • włączanie/wyłączanie poszczególnych warstw,
 • szkicowanie prostych kształtów,
 • identyfikację aktualnych i archiwalnych MPZP
 • powiększanie/pomniejszanie widoku mapy, przesuwanie mapy,
 • wykonywanie pomiarów odległości lub powierzchni,
 • wyszukiwanie obiektów, adresów , działek,
 • drukowania w skali.

Narzędzia te dają możliwość analizy danych znajdujących się na mapach i mogą być pomocne zarówno podczas podejmowania decyzji inwestorskich, jak i przy lepszym poznawaniu naszego miasta.

Zaletą RSIP-u jest również jego aktualność - dane znajdujące się w systemie są aktualizowane codziennie z systemów źródłowych.

Zapraszamy do korzystania:  RSIP.RYBNIK.EU 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności